67 gün süren bütçe maratonu tamamlandı

2024 Yılı Merkezi Yö­netim Bütçe Kanu­nu Teklifi ile 2022 Yı­lı Kesinhesap Kanunu Tek­lifi’nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun­da 20 Ekim-24 Kasım’da ya­pıldı. Komisyonda 21 top­lantı ve 70 oturumda yapı­lan görüşmeler, 217 saat 59 dakika sürerken bu toplan­tılarda 7 bin 834 sayfa tuta­nak tutuldu. Bütçenin Ge­nel Kurul görüşmeleri ise 11 Aralık’ta başladı. Genel Ku­rul’da 15 birleşimde toplam 191 saat 13 dakika mesai ya­pıldı. Stenograflar 6 bin 968 sayfa tutanak tuttu.

Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM ile Adalet ve Dışiş­leri bakanlıklarının 2024 yı­lı bütçelerinin görüşüldüğü, bütçe görüşmelerinin 2. gü­nünde, Saadet Partisi Kocae­li Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde rahatsızlandı. Bit­mez, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Danış­ma Kurulu kararıyla görüş­meler yarıda kesilerek, ilgili kurumların görüşmelerinin kalan kısmının 21 Aralık Per­şembe günkü birleşimde ya­pılması kararlaştırıldı. Büt­çe görüşmelerinin 4’üncü gününde ise Bitmez’in vefat haberi alındı. Bunun üzeri­ne, TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalara ara verildi ve Da­nışma Kurulu kararı 2024 yı­lı bütçe görüşmeleri 21 Aralık Perşembe gününe alındı.

En uzun gece olan 21 Ara­lık’ta, TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı bütçe görüşmeleri­nin en uzun mesaisini yap­tı. TBMM Genel Kurulunda TBMM’nin yanı sıra Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Gü­venlik Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşüldü. 21 Aralık saat 11.00’de başla­yan bütçe görüşmeleri,16 sa­at 20 dakika sürdü. Böylece, TBMM Genel Kurulu 2024 yılı bütçe görüşmelerinde en uzun mesaisini yaptı.

Ayrı ayrı oylanarak kabul edildi

25 Aralık’ta ise Genel Ku­rul’da bütçe üzerindeki gö­rüşmelerin tamamlanması­nın ardından 2024 Yılı Mer­kezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merke­zi Yönetim Kesin Hesap Ka­nunu Teklifi ayrı ayrı oylan­dı ve kabul edildi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka­nunu Teklifi’nin oylamasın­da 566 oy kullanıldı; teklife 317 kabul ve 249 ret oyu ve­rildi. 2022 Yılı Merkezi Yö­netim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı; teklife 317 kabul ve 246 ret oyu verildi.

“KKM’den çıkış aşamalı devam edecek”

TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış stratejisini açıkladı. KKM hesaplarının ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar lira seviyesinden 15 Aralık 2023 itibarıyla 2 trilyon 682 milyar lira seviyesine gerilediğini aktaran Yılmaz, “Yaklaşık 700 milyar lira civarında bir gerileme söz konusudur. KKM geçici bir mekanizma olarak kurgulanmıştır. Belli bir tarih perspektifiyle yapılan bir yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarımızda bir istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı, sağlıklı bir çıkış sürecini devam ettiriyoruz. 2024 boyunca da bu çıkış aşamalı bir şekilde devam edecektir” dedi. Yılmaz, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini de kaydetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x