OVP milyonların cebine yansıyacak!

Türkiye’nin refah planı Orta Vadeli Program kapsamında, 85 milyon vatandaşın cebine ve günlük yaşamına doğrudan yansıyacak uygulamalar devreye girecek. İnşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlıyor.

Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara uygun kredi kullandıracak. Bireysel emeklilikte devlet katkısı artıyor, tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor. Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. İşveren katkısıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.

KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2024-2026 dönemini kapsayan Program’la ev alacaklardan evleneceklere, iş arayandan girişimciye, esnaftan reel sektöre toplumun tüm kesimine yansıyacak yeni reçete ortaya konuldu. İşletmelerin krediye erişimi kolaylaşırken, elektrikli araç, batarya yatırımı için teşvik muslukları açılıyor.

Türk lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi ve çeşitliliği artırılacak. Dijital Türk Lirası için idari düzenleme 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek.

İKİNCİ EMEKLİLİĞE DESTEK

Bireysel emeklilik sisteminin cazibesi artırılarak sistemdeki fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak. Fon türleri katılımcıların birikimi için daha fazla katma değer üretecek şekilde tasarlanacak, devlet katkısı getirileri artacak.

Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak Tamamlayıcı emeklilik sistemi emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standardını korumayı sağlayacak ek gelir kapısı olacak.

Tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası oluşturulacak. Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Evlenecek gençlerin desteklenmesi, ailenin korunması için Aile ve Gençlik Bankası kurulacak.

DAR VE ORTA GELİRLİYE KONUT

İnşaat sektörünün afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek. Fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacak. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak.

Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

AFET BÖLGESİNE SOSYAL KONUT

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek. Riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak.

2.7 MİLYON KİŞİYE İŞ FIRSATI

Yıllık ilave 909 bin olmak üzere yılda 2 milyon 727 bin istihdam sağlanacak. Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecek. Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımları sağlanacak.

Kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda programlar, kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacak. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri iş dünyasının ihtiyaçları, iş-özel yaşam dengesi gözetilerek etkili şekilde hayata geçirilecek. Yükseköğretim kontenjanları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü niteliğine uyumlu hale getirilecek.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ

İşgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek. Üç yıllık dönemde yeni nesil esnek çalışma modelleri devreye alınacak, çalışma çağına gelen bütün gençler gelir elde edeceği üretim alanlarına yönlendirilecek. Kadın, gençler ve engelliler başta olmak üzere uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak. Gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak programlar yaygınlaştırılacak.

ÖZEL BANKALARIN YATIRIM DESTEĞİ ARTACAK

Özel bankaların, yatırımları daha fazla desteklemeleri özendirilecek. Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımları desteklenecek. Yatırım yeri tahsisi sistemi güçlendirilecek. Yurt dışındaki Türk araştırmacıların Türkiye’de girişim kurmaları teşvik edilecek. Başta imalat sanayisinde öncelikli sektörler olmak üzere yatırımlar için Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

KRİTİK HAMMADDALER STRATEJİSİ

Dijital ve yeşil dönüşüm kapsamında, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve arz güvenliğini temin etmeye yönelik ulusal kritik hammaddeler stratejisi hazırlanacak. Yatırım taahhütlü avans kredisi programı yatırım teşvik sistemiyle uyumlu şekilde seçici ve odaklı olarak etkin kullanılacak.

Eximbank destekleri yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın finansmanında yeşil ve dijital dönüşümü önceleyerek kullandırılacak.

AFET SİGORTASI GELİYOR

Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. Bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesi yükseltilerek yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.

FİYAT ARTIŞIYLA MÜCADELE

Fiyat artışlarına etki eden tüm unsurlarla mücadele edilerek, miktarsal sıkılaşmayı da içeren sıkı para politikası ile seçici kredi uygulamalarının desteğiyle iç talepte dengelenme sağlanacak. Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek tedbirler alınacak. Reel sektöre uygun maliyetlerle hedef odaklı finansman imkanı sağlanacak.

KAYNAK: SABAH / HAZAL ATEŞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x